Relevant litteratur

Alt information på denne hjemmeside bygger på valid information.

Det, der er sandheden i dag, kan være forældet viden i morgen.

Sådan har det altid været, når man arbejder videnskabeligt. Det er bevidstheden om, at i morgen er vi klogere, for der har vi fundet ud af noget nyt.

Det går bare endnu stærkere lige nu med Coronavirusset, da hele verden sidder og forsker og finder frem til ny viden. Det er derfor vigtigt at holde sig orienteret.

Det er dog ikke lige meget, hvor man holder sig orienteret henne, da misinformation også er en pandemi, som desværre kun har fået endnu bedre vilkår under coronakrisen.

Jeg deler derfor her mine kilder, som I er meget velkomne til selv at nærstudere.
Jeg opdaterer også løbende.

Fra de danske myndigheder:

Retningslinjer:

Andet:

Videoer:

Bøger:

  • Levnedsmiddelhygiejne – Elin Kirkegaard og Preben Vestergaard Hansen
  • Almen fødevarehygiejne – Erhvervsskolernes forlag
  • Tarme med charme – Giulia Enders
  • Praktisk hjælp – Michael René
  • Mikrobiologi – Herluf Thougaard
  • Magtfulde mikrober – Oluf Borbye Pedersen
  • Grundlæggende rengøringshygiejne – Kompendie fra SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
  • Covid19 Virus IDV for butikker og andre erhvervsdrivende – AMU Nordjylland