Om MR Hygiejneformidling

MR Hygiejneformidling er en lille underforretning af MR Madformidling som er opstået i disse Coronatider.

Jeg er uddannet Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, eller med et gammeldags ord: Husholdningslærerinde

Jeg ønsker at klæde helt almindelige borgere på til at træffe refleksive valg, som passer til deres hverdag. Det sker gennem viden, dialog og en pragmatisk tilgang.

Det er mit mantra og det gælder også, når vi har med hygiejne at gøre.
Jeg vil møde folk i øjenhøjde og aldrig løfte pegefingeren. Folk er selv eksperter i deres egen hverdag. Jeg vil bare gerne supplere med min viden gennem dialog og humor.

Jeg tror på en sundere og mere hygiejnisk verden, men den skal komme fra folk selv på et refleksivt og pragmatisk grundlag, så det er en hverdag, der giver mening for folk.

Hygiejne er et felt, der SKAL være styr på, når man har med madlavning at gøre.
I køkkenerne har vi derfor en erfaring og viden om, hvordan man kan håndtere virus og bakterier samtidig med at kunne udføre kerneopgaven, som i køkkenernes tilfælde er at lave mad.
Det er denne viden jeg bygger videre på og deler ud af.
For det er ikke meningen, at alt skal handle om hygiejne. Hygiejne skal bare være en naturlig og overskuelig del, så vi alle kan være sikre i vores hverdag.